Online aukcionai
Šiuo metu prekių - 160,00 Lt Naujų prekių per savaitę - 3 įeiti
VISI PASIŪLYMAI AUKCIONAI FIKSUOTA KAINA


Svetainės http://www.aukcionas.com, toliau tekste vadinamos tiesiog “Aukcionas”, naudojimosi taisyklės.

Galioja nuo 2003 m. liepos 4 d.

Turinys

Įvadas:

 • Aukcione gali dalyvauti kiekvienas pagal LR įstatymus veiksnus fizinis bei juridinis asmuo.
 • Pateikdamas prekę aukcionui, pardavėjas garantuoja, kad prekės pardavimo aktas nepažeidžia LR įstatymų ir kad parduos prekę nurodytomis sąlygomis už didžiausią aukciono metu pasiūlytą kainą.
 • Pirkėjas, norėdamas dalyvauti aukcione privalo užsiregistruoti, registracijos duomenys turi būti teisingi, šie duomenys yra saugomi ir viešai nepateikiami, o naudojami tik pardavėjų ir pirkėjų susisiekimui. Už pateiktų registracijos duomenų ir prekės informacijos korektiškumą yra atsakingi patys aukciono dalyviai. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys duomenys, administratorius turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti tokio dalyvio duomenis arba apriboti dalyvio galimybes aktyviai dalyvauti http://www.aukcionas.com.
 • Pardavimui gali būti pateikiamos naujos ir padėvėtos prekės.
 • Pardavėjas privalo pateikti teisingą informaciją apie prekę, aprašyti jos savybes, būseną, susidėvėjimą. Pateikiama prekės nuotrauka ar iliustracija turi atitikti tikrąją prekės išvaizdą, o skirtumai turi būti įvardinti. Draudžiama prekės aprašyme melagingai ar klaidinančiai nurodyti prekės savybes, būseną, susidėvėjimą ir kt.
 • Prekių pardavimo pasiūlymai turi būti talpinami tik atitinkamoje kategorijoje. http://www.aukcionas.com administratorius turi teisę perkelti prekes į atitinkamą kategoriją, redaguoti jų pavadinimus bei aprašymus arba apskritai pašalinti prekę.
 • Prekių aprašyme be administratoriaus leidimo draudžiama nurodyti savo ar kieno nors kito adresą ar kitas koordinates, įskaitant telefoną, elektroninio pašto adresą, kitas ryšio priemones, ar prekės kainą – jai yra skirtas specialus laukelis.
 • Pardavėjas privalo nurodyti prekių kainas litais arba eurais, įskaitant PVM ir visus kitus mokesčius. Jei prekės aprašyme nėra konkrečiai nurodyta pristatymo būdo, visas prekės persiuntimo išlaidas padengia pirkėjas.
 • Parduodamas prekę aukcione pardavėjas garantuoja, kad parduos prekę nurodytomis sąlygomis už didžiausią aukciono metu pasiūlytą kainą.
 • Jei prekės aprašyme buvo nurodyta minimali pardavimo kaina, o aukcione didžiausia pasiūlyta kaina nesiekė šios minimalios kainos, tuomet nei tokį aukcioną laimėjęs pirkėjas nei pardavėjas nėra įpareigoti tęsti sandorį.
 • Pirkėjas, pasiūlęs kainą, iki prekės aukciono pabaigos yra įpareigotas pirkti prekę už savo pasiūlytąją kainą, jei aukcionas baigiasi jo naudai. Jei yra pasiūloma didesnė kaina, pirkėjas gali didinti savo siūlomą kainą.
 • Jei dėl šių taisyklių pažeidimo ar kitokių objektyvių priežasčių buvo anuliuotas didžiausias aukciono kainos pasiūlymas, tai lieka galioti antras pagal dydį ir t.t.
 • Pasiūlęs kainą, Pirkėjas įsipareigoja pirkti prekę už tą kainą, jeigu aukcionas pasibaigtų jo naudai. Atsisakyti savo siūlymo ar sumažinti pasiūlytą kainą nėra įmanoma.
 • Jei tam tikros prekės aukcioną laimėjęs asmuo atsisako pirkti prekę, prekės pirkėju paskelbiamas asmuo, kurio pasiūlyta kaina buvo antra pagal dydį.
 • Pasibaigus prekės aukcionui, jo laimėtojas ir prekės pardavėjas yra informuojami apie tai elektroniniu paštu. Jiems yra nusiunčiami kontaktiniai duomenys, jie turi vienas su kitu susisiekti ir susitarti dėl prekės atsiėmimo ir apmokėjimo sąlygų.
 • Jei kuri nors aukcione dalyvaujančių pusių pažeidė šias taisykles, kita pusė turi informuoti apie tai aukciono administratorių elektroniniu paštu (support@aukcionas.com) Pažeidėjams gali būti uždrausta dalyvauti aukcionuose.Aukciono administratorius pasilieka teisę koreguoti aukcionų eigą, prireikus juos nutraukti arba uždrausti nepageidaujamiems pirkėjams ar pardavėjams dalyvauti aukcionuose.
 • Aukcionų dalyviai (tiek pirkėjai, tiek pardavėjai) įsipareigoja besąlygiškai laikytis šių taisyklių.
 • http://www.aukcionas.com administratorius negali garantuoti, kad pagal visas taisykles įvykęs aukcionas ar pardavimas už fiksuotą kainą pasibaigs sėkmingu sandoriu. Tik pirkėjas yra atsakingas už įsigytos prekės apmokėjimą, ir tik pardavėjas yra atsakingas už savalaikį prekės perdavimą pirkėjo dispozicijon. Elektroninės prekybos sistema http://www.aukcionas.com tolesniuose pirkėjo ir pardavėjo tarpusavio sandoriuose nedalyvauja.
 • http://www.aukcionas.com administratorius neatsako už dalyvių registracijos metu nurodytų asmens duomenų teisingumą, pateikiamų prekių aprašymų išsamumą ir tikslumą, siūlomų prekių savybes. Už http://www.aukcionas.com pateikiamą informaciją atsakingi tik patys dalyviai.
 • http://www.aukcionas.com administratorius neatsako už pasiūlymus, kurie nepateko į sistemą dėl techninių kliūčių.
 • http://www.aukcionas.com administratorius neatsako už jokius dalyvių patirtus nuostolius.

Svetainės lankytojai:

Internetinio aukciono http://www.aukcionas.com lankytojai turi galimybę peržiūrėti pardavimui skirtas prekes, naudotis paieškos sistema , sekti varžytinių eigą, dalyvauti prekių aptarimo forumuose.

Registruoti vartotojai:

Kiekvienas registruotas vartotojas visą asmeniškai jam skirtą informaciją gali gauti nuspaudęs nuorodą "Mano profilis". Kiekvienam registruotam vartotojui atidaroma asmeninė sąskaita, kur apyvarta vyksta Lietuvos litais. Iš asmeninės sąskaitos apmokamos visos mokamos Aukciono paslaugos. Asmeninę sąskaitą galima papildyti nuspaudus nuorodą “Papildyti sąskaitą”, esančią rubrikoje “Mano profilis”.

Reitingas:

Kiekvienas registruotas vartotojas turi reitingą. Iš karto po registracijos jis lygus nuliui. Reitingas būtinas, norint nustatyti kontrahento (kontrahentas – dalyvaujanti šalis) patikimumą, t.y. jei vartotojo reitingas neigiamas, tai reiškia, jog praeityje jis turėjo problemų vykdant sandorius, todėl jo kontrahentas (-ai) jam sumažino reitingą.

Jūsų reitingo pokyčiai:

 • reitingas padidėja 1 punktu, jei Jūsų kontrahentas įrašo apie Jus teigiamą atsiliepimą.
 • reitingas sumažėja 1 punktu, jei Jūsų kontrahentas įrašo apie Jus neigiamą atsiliepimą.

Pardavėjai:

Pardavėju vadinamas registruotas Aukciono vartotojas, pardavimui pristatęs vieną ar daugiau prekių.

Pristatydamas prekę pardavimui pardavėjas nurodo jos pavadinimą, aprašo prekę, taip pat nurodo kiekį, kainą ir kitą varžytinėms reikalingą informaciją.

Aprašant prekes draudžiama skelbti kontaktinę informaciją, nes tuomet prekė gali būti parduota apeinant Aukcione nustatytą varžytinių schemą ir tuo pačiu klaidinti kitus suinteresuotus vartotojus.

Sėkmingai pasibaigus varžytinėms, t.y. kai surandamas prekės pirkėjas, pardavėjui perduodamos pirkėjo koordinatės.

Pardavėjas privalo informuoti apie sandorį (įvyko ar ne). Tam tikslui užpildoma speciali anketa, kuri jam pateikiama po varžytinių praėjus 3 dienoms. Šioje anketoje jis taip pat gali apibūdinti savo kontrahentą ir pakelti ar sumažinti jo reitingą.
Jeigu sandoris neįvyko, pardavėjas privalo nurodyti priežastis.

Dėmesio! Pirkėjai taip pat turi galimybę Aukcioną informuoti apie sandorį ir tuo pačiu pasikelti savo reitingą. Nesutampančias pirkėjų ir pardavėjų nuomones apie sandorius nagrinėja serverio administratorius atskira tvarka. Jeigu išaiškinama Pardavėjo apgaulė, tuomet jam taikomos nuobaudos:

 • Pardavėjo reitingas tampa -1
 • Pardavėjas baudžiamas suma, lygia 10% parduotos prekės kainai.

Pardavėjas, Aukcione pristatydamas prekę pardavimui ir norėdamas greičiau ją parduoti, turi galimybę užsisakyti mokamas paslaugas:

Prekę išskirti paryškintu šriftu:

pristatant prekių sąrašą kategorijose ar pateikiant ją paieškos laukelyje, ši prekė bus išskirta paryškintu šriftu. Paslaugos kaina - 1 Lt

Prekę patalpinti skyriuje “Puikios prekės” – prekės foto su pavadinimu bus demonstruojami pirmame Aukciono puslapyje, taip pat atitinkamų skyrių puslapiuose. Paslaugos kaina - 5 Lt

Visų paslaugų apmokėjimas yra vykdomas iš asmeninės naudotojo sąskaitos kreditine schema, t.y. nereikia iš anksto įnešti pinigus į asmeninę sąskaitą.

DataPaslaugąKaina
20.09.2002 17:30Padaryti puikia #656475 Lt
20.09.2002 17:35Išskirti paryškintu šriftu #676471 Lt
Iš viso:50 Lt
Nuo kiekvieno mėnesio 7-tos dienos automatiškai sudaroma sąskaita apmokėti paslaugas, suteiktas praėjusį mėnesį. Ji vartotojui atsiunčiama elektroniniu paštu.

Vartotojas, gavęs sąskaitą už suteiktas paslaugas, privalo ją apmokėti per 7 dienas. Tai galima padaryti vienu iš būdų papildant asmeninę sąskaitą.

Vartotojas turi galimybę įnešti didesnę sumą, nei nurodyta sąskaitoje. Tokiu atveju tam tikrą laiką jam nereiks tai pratęsti kiekvieną mėnesį.

Jei sąskaita nebus apmokėta per 7 dienas, tuomet vartotojo dalyvavimas aukcionuose bus užblokuotas, varžytinėms pristatytos prekės bus išimtos, vartotojas taip pat neteks galimybės gauti jokios informacijos apie kontrahentus ar kitus sandorius. Tai truks tol, kol asmeninėje sąskaitoje nebus atstatytas teigiamas balansas.

Pastaba: Jei vartotojo įsiskolinimas mažesnis nei 30 litų, tuomet apmokėti galima vėliau, vartotojas galės dalyvauti aukcionuose.

Pirkėjai:

Pirkėju vadinamas registruotas vartotojas, kuris dalyvauja aukcione arba perka prekę fiksuota kaina.

Pageidaujantis dalyvauti aukcione vartotojas turi nuspausti mygtuką “Siūlyti sumą”, esantį prekės aprašymo puslapyje.

Vartotojas, norėdamas nupirkti prekę Aukcione pristatytą fiksuota kaina, turi nuspausti mygtuką “Pirkti”, esantį prekės aprašymo puslapyje.

Asmeninės sąskaitos papildymas:
Kiekvienas užregistruotas vartotojas turi asmeninę sąskaitą, iš kurios apmokamos visos Aukciono komercinės paslaugos. Ją papildyti galima tokiu būdu:

 • Lėšų pervedimas per banką.
 • Lėšų pervedimas fiksuoto ryšio telefonu (Lietuvos telekomas).
 • Lėšų pervedimas per internetą su kreditine kortele arba nuo sąskaitos banke,
 • Lėšų pervedimas per SMS. (Tik OMNITEL abonentai, išskyrus EXTRA ir EŽIO vartotojus).

Asmeninę sąskaitą galima papildyti Profilyje esančiame skyriuje “Papildyti mano sąskaitą

http://www.aukcionas.com, Vartotojų iš anksto neperspėjęs elektroniniu paštu, pasilieka teisę keisti taisykles.

Visi komentarai ir pageidavimai priimami adresu info@Aukcionas.com Ačiū už Jūsų atsiliepimus.


aukcionas.com taisyklės | Svetainės įvadinis turas! | Pradžia | Parduoti | Pirkti | Registracija
Mano profilis | Reklama svetainėje aukcionas.com | Horoskopai | Horoscopes Tarot
Visais klausimais galite kreiptis adresu support@aukcionas.com